Misyonumuz

Teklif Yayınları; Türkçe telif eserler ve yabancı dillerden çeviri eserler suretiyle toplumun entelektüel bilgi birikimine katkı yapacak kitapları yayın dünyasına kazandırmak istemektedir. Bunun için İslami İlimler, Felsefe, Tarih, Psikoloji, Biyografi, Ekonomi, Araştırma, Edebiyat, Sosyal Bilimler alanlarında saygın, güvenilir, başvuru kaynağı olacak çalışmalara ve yazarlarına gereken imkânları sunmak Teklif Yayınları’nın öncelikleri arasındadır. Ayrıca, yayınların yerel baskılarının yanı sıra yurtdışı baskılarını yapmak ve kültürel ve dini değerlerimizi sınır ötesine taşımak da hedeflerimiz arasındadır.

Vizyonumuz

Teklif Yayınları; geçmişine bağlı, geleceğe umutla bakan, kendi öz değerlerinden taviz vermeden geleceği inşa etmeye çalışan, bu uğurda gerekli olan bilgi ve ilimle donanmış toplumu ortaya çıkarmak için yola çıkmıştır. Bu uğurda başta aile olmak üzere toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde, yerel düşünmenin yan ısıra küresel ölçekte de yayınlar yapmak, bunu yaparken kalite ve dürüstlükten taviz vermeyen bir yayıncılık ortaya koymak yegane hedefidir.